Vergoedingen Zorgverzekering

Diabetes patiƫnten worden door hun dokter doorverwezen naar een pedicure voor de voetverzorging. De dokter of praktijkondersteuning screent de voeten of zij een hoog of laag risico hebben op complicaties.

Dit heet een simms classificatie.

Diabetespatienten die simms 0 en dus geen zorgprofiel hebben komen niet in aanmerking voor vergoedingen via de basisverzekering. Patienten met simms 1 en zorgprofiel 1 krijgen alleen een jaarlijks voetonderzoek vergoed , de pedicurebehandelingen worden misschien uit de aanvullende verzekering vergoed (polis hiervoor nakijken).

Patienten met simms 1/2 en zorgprofiel 2 of hoger krijgen voor de medisch noodzakelijke voetzorg een vergoeding. De podotherapeut stelt tijdens een onderzoek vast welke medisch noodzakelijke voetzorg voor de patient nodig is en welk bedrag daarvoor beschikbaar is. Alleen als de behandeld pedicure een contract heeft afgesloten met de podotherapeut kan deze vergoeding gedeclareerd worden.

Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan de zorg die nodig is om wonden en/of amputaties aan de voeten te voorkomen.

Cosmetische voetzorg (zoals knippen van gezonde nagels ) wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Dit wordt gezien als persoonlijke verzorging. Deze kosten kunnen ook niet gedeclareerd worden vanuit de aanvullende verzekering.

De patient moet altijd een geldige verwijzing hebben van zijn behandelend arts, zonder de juiste verwijzing kan de podotherapeut geen voetzorg regelen